Regulamin

1. Regulamin – niniejszy regulamin.Wzakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3.Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.dawor.pl są cenami brutto podanymi w złotych
polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
4.Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
5.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany
oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
6.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli
kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7.W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo
do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
9.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
w siedzibie sprzedającego.
10.Przesyłka dostarczona jest w terminie 1-2 dni roboczych.Uwarunkowane jest tym czy potrzeba wykonać dodatkową usługę dla klienta i czy w danym momencie znajduje się towar na magazynie.Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” należy doliczyć czas zaksięgowania środków narachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
11.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
12.Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na kontobankowe sklepu.W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
13.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie
nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm
lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności
kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą
w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego
lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia
roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
14.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie.Jest ono jednak ograniczone
w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U.Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jestterminem
nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia
usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
15.Wskazanewtymparagrafieprawodotyczysprzedażykonsumenckiej,awięc stosujesięwyłącznie
do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą.
16.Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany
w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły
śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego
sprawdzenia.
17.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać
na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
18.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
19.W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu
od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie
3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia
faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną
kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu
zapłaty na wskazane konto Klienta.
20.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
zzastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Data opublikowania regulaminu 12.07.2013.

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Napisz do nas

 

 

KONRAD 6238580

 

 

DAWID 10587610

 

 

 

 

Tryb SkypeMe™! 

Skype : dawidsms

 

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep internetowy Shoper.pl